ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ

Νεπάλ: Το ζήτημα της χειραφέτησης των γυναικών δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί παρά μόνο μετά την επανάσταση!

Η συνέντευξη της σ. Τζαγιαπούρι, στελέχους του Παννεπαλέζικου Συνδέσμου Γυναικών (Επαναστατικού) δόθηκε σε ακτιβιστές του WPRM από τη Βρετανία και την Ιρλανδία στο Κατμαντού, πρόσφατα.

Τα νέα γραφεία των Μαοϊκών βρίσκονται σε έναν λόφο πάνω από την πόλη και φτάνει κανείς εκεί μέσα από ένα λασπωμένο μονοπάτι. Πλησιάζοντας την πόρτα έγινε φανερό ότι υπήρχε μεγάλη δραστηριότητα σε διάφορα μέρη του κτιρίου που συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης.
Η σ. Τζαγιαπούρι όπως πολλά υψηλόβαθμα στελέχη του ΕΚΚΝ(Μ) που συναντήσαμε είναι μια πολύ φιλική γυναίκα, που η μακροχρόνια ένταξή της στον επαναστατικό αγώνα και η πολιτική της συγκρότηση την κάνει ακόμη πιο προσιτή. Με τη βοήθεια του σ. Σουρές «Μαγκάρ» που ήταν ο διερμηνέας, η σ. Τζαγιαπούρι σκιαγράφησε όχι μόνο την κατάσταση σε σχέση με τις γυναίκες στο σημερινό Νεπάλ, αλλά και τις απόψεις της για τη σημερινή κατάσταση στη χώρα.

Ερ.: Μπορείτε παρακαλώ να συστηθείτε;
Απ.: Το όνομά μου είναι Τζαγιαπούρι Γκάρτι και είμαι πρόεδρος του Παννεπαλέζικου Συνδέσμου Γυναικών (Επαναστατικού), μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Ενωμένου Κομμουνιστικού Κόμματος Νεπάλ (Μαοϊκού) και μέλος της Συντακτικής Συνέλευσης, εκλεγμένη άμεσα στην περιφέρεια της Ρόλπα. Είμαι επίσης και το μαστίγιο του κόμματός μας στη Συντακτική Συνέλευση.

Ερ.: Ποια είναι η ατζέντα του ΕΚΚΝ(Μ) για τα γυναικεία ζητήματα στο Νεπάλ σήμερα;
Απ.: Το κόμμα προς το παρόν συμμετέχει στη διαμόρφωση ενός νέου συντάγματος για το Νεπάλ. Εργαζόμαστε για τη διαμόρφωση ενός συντάγματος που θα εγγυάται τα δικαιώματα των γυναικών, ιδιαίτερα εκείνων από τις καταπιεσμένες περιοχές. Αγωνιζόμαστε για τη συμμετοχή και την αναλογική εκπροσώπηση των γυναικών, για τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα και για την ισότητα των γυναικών. Προς το παρόν αγωνιζόμαστε ενάντια στο προεδρικό πραξικόπημα και στη στρατιωτική κυριαρχία και υπέρ της κυριαρχίας των πολιτών μαζί με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις και τις δυνάμεις της κοινωνίας των πολιτών, μαζί με τις επαναστατικές και δημοκρατικές δυνάμεις. Αγωνιζόμαστε και για την εθνική κυριαρχία στο Νεπάλ. Το κόμμα μας έχει θέσει το ζήτημα της αντισυνταγματικής κίνησης του προέδρου. Αγωνιζόμαστε να συζητήσουμε αυτό το θέμα στη Συντακτική Συνέλευση. Σήμερα υπάρχει ένα ποσοστό 30% εκπροσώπησης των γυναικών στον κρατικό μηχανισμό αλλά αγωνιζόμαστε για το 50%. Στο σύνολο των 601 μελών της Συντακτικής Συνέλευσης υπάρχουν μόνο 179 γυναίκες και οι 79 είναι από το κόμμα μας, το μεγαλύτερο ποσοστό κατά πολύ.


Ερ.: Ποιος είναι ο ρόλος των γυναικών στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, στην Κομμουνιστική Ένωση Νεολαίας και στο Ενωμένο Κομμουνιστικό Κόμμα Νεπάλ (Μαοϊκό);
Απ.: Στον μεγάλο Λαϊκό Πόλεμο οι γυναίκες έπαιξαν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Πολέμησαν γενναία και αποτέλεσαν το 40% του ΛΑΣ εκείνη την περίοδο. Εκτός από τον πόλεμο, οι γυναίκες έπαιξαν ρόλο στην πληροφόρηση και σε άλλους τομείς. Μετά την ειρηνευτική διαδικασία ο ΛΑΣ είναι στα στρατόπεδα αλλά οι γυναίκες παίζουν ακόμη σημαντικό ρόλο. Στην Κομμουνιστική Ένωση Νεολαίας οι γυναίκες βρίσκονται σε καθοδηγητικές θέσεις, όπως η αντιπρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής της ΚΕΝ. Καθώς δεν γίνεται πόλεμος πια, οι γυναίκες στελέχη της ΚΕΝ εργάζονται για τον κοινωνικό μετασχηματισμό, διαπαιδαγωγούν τον λαό, παρέχουν εκπαίδευση και σχεδιάζουν διάφορα προγράμματα. Οι γυναίκες είναι πολύ δραστήριες στην ΚΕΝ. Οι γυναίκες είναι ιδεολογικά και πολιτικά πολύ συγκροτημένες αλλά ίσως δεν είναι τόσο δραστήριες όσο στον Λαϊκό Πόλεμο καθώς αυτή είναι μια μεταβατική περίοδος. Από τα 175 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μένει να οριστούν τα 37. Από τα 138 μέλη σήμερα μόνο οι 12 είναι γυναίκες. Το κόμμα προσπαθεί να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών στην κεντρική καθοδήγηση. Προς το παρόν λέμε ότι το ζήτημα της χειραφέτησης των γυναικών δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί παρά μόνο μετά την επανάσταση.

Ερ.: Πώς προσπαθεί το κόμμα να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών στην κεντρική καθοδήγηση;
Απ.: Στο παρελθόν το κόμμα σχεδίασε συγκεκριμένα την αύξηση του αριθμού των γυναικών στην κεντρική καθοδήγηση. Σήμερα όμως δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσπάθεια γι’ αυτό το ζήτημα, λόγω κυρίως της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η ηγεσία πρέπει σήμερα να εμπλακεί σε πολλές δουλειές που μπορεί να μη μας αρέσουν. Σίγουρα έχει δώσει μεγαλύτερο βάρος στην απελευθέρωση της καταπιεσμένης τάξης, των καταπιεσμένων εθνοτήτων, των καταπιεσμένων καστών και του καταπιεσμένου φύλου. Πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι το κόμμα δεν έχει επεξεργαστεί κάτι συγκεκριμένο όπως στο παρελθόν για να φέρει τις γυναίκες στην κεντρική καθοδήγηση. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι κάποιες γυναίκες συντρόφισσες, επαγγελματικά στελέχη, έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, αλλά όχι σε μεγάλο αριθμό. Το θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό αλλά η οργάνωση μας ΠΣΓ(Ε) έκανε ένα ιδιαίτερο σχέδιο για την προστασία και την προώθηση των γυναικών στελεχών για να παραμείνουν εδώ και να συνεχίσουν την κομματική δουλειά.

Ερ.: Διεθνώς και ιστορικά ποια ήταν η κύρια επιρροή στις γυναίκες στη νεπαλέζικη επανάσταση;
Απ.: Γνωρίζουμε ότι η γυναικεία χειραφέτηση είναι μέρος της συνολικής ταξικής απελευθέρωσης. Αν δεν απελευθερωθεί ολόκληρη η τάξη, δεν είναι δυνατόν να απελευθερωθούν μόνο οι γυναίκες. Βέβαια έχουμε επηρεαστεί και εμπνευστεί από τους αγώνες που έγιναν σε όλον τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα στη Ρωσία και στην Κίνα. Η συντρόφισσα Λι Ονέστο από το ΕΚΚ-ΗΠΑ ενέπνευσε τις γυναίκες μας όταν ήρθε εδώ, το ίδιο και οι γυναίκες που συμμετείχαν στον Δρόμο της Διεθνούς Ταξιαρχίας. Έχοντας αυτά υπόψη, αγωνιζόμαστε και εμείς οι ίδιες και θα συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά. Έχουμε εμπνευστεί από τους αγώνες σε όλον τον κόσμο αλλά κάνουμε την επανάσταση στις συγκεκριμένες συνθήκες του Νεπάλ. Παρ’ όλο που δεν το καταφέραμε εντελώς, έχουμε επιτυχίες μέχρι τώρα. Έχουμε πρώτα απ’ όλα εκπαιδεύσει τις γυναίκες του Νεπάλ για την ταξική ιδεολογία, τους στόχους μας και συμμετέχουμε στην καθημερινή τους ζωή, δουλεύοντας στα χωράφια και εκπληρώνοντας τα οικιακά μας καθήκοντα. Έτσι καταφέραμε να έχουμε επιτυχίες και να συσπειρώσουμε τις γυναίκες στο κόμμα και στο να συμμετέχουν στον Λαϊκό Πόλεμο.

Ερ.: Ποια είναι η σημασία του αγώνα των γυναικών στο Νεπάλ για τους λαούς όλου του κόσμου;
Απ.: Η ταξική πάλη και ο Λαϊκός Πόλεμος εδώ εμπνεύσθηκαν από τους αγώνες σε όλον τον κόσμο, ελπίζουμε ότι και ο αγώνας μας εδώ θα εμπνεύσει τους λαούς σε όλον τον κόσμο. Γνωρίζουμε βέβαια ότι ο αγώνας εδώ στο Νεπάλ είναι ένα τμήμα μόνο του παγκόσμιου αγώνα. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στους επαναστάτες από πολλές διαφορετικές χώρες. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να ενώσουμε τον αγώνα των γυναικών και την ταξική πάλη στο Νεπάλ με εκείνους τους αγώνες που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Όλοι παραδεχόμαστε ότι η επανάσταση στο Νεπάλ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Είναι κάτι για το μέλλον. Για να ολοκληρωθεί αυτή η επανάσταση πρέπει όλες οι δημοκρατικές και επαναστατικές δυνάμεις στον κόσμο να παίξουν έναν ενθαρρυντικό ρόλο. Αφού ολοκληρωθεί η επανάσταση εδώ θα μπορέσει να στηρίξει τους λαϊκούς αγώνες και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Ερ.: Υπάρχει μια τάση στο γυναικείο κίνημα στις καπιταλιστικές χώρες, όπου αν ήταν περισσότερες γυναίκες επικεφαλής η κατάσταση θα ήταν καλύτερη, θα υπήρχαν λιγότεροι πόλεμοι και η οικονομική κρίση δεν θα ήταν τόσο άγρια. Τι πιστεύετε γι’ αυτό;
Απ.: Η απελευθέρωση του φύλου δεν είναι δυνατή αν δεν υπάρχει ταξική απελευθέρωση. Είναι αλήθεια ότι η συμμετοχή των γυναικών πρέπει να αυξηθεί παντού αλλά αυτό είναι μόνο δευτερεύον σε σχέση με την ταξική πάλη. Αποτελεί μια δευτερεύουσα πλευρά το να λέγεται ότι με γυναίκες στην ηγεσία δεν θα υπήρχαν πόλεμοι. Όπου υπάρχουν τάξεις υπάρχουν και αντιθέσεις. Είναι σωστό ότι η συμμετοχή των γυναικών στην καθοδήγηση όλων των κομμάτων και των οργανώσεων πρέπει να αυξηθεί, αλλά δεν συμφωνώ με την άποψη ότι αν ήταν οι γυναίκες επικεφαλής δεν θα υπήρχαν πόλεμοι. Δείτε τη Σρι Λάνκα, υπήρχαν γυναίκες στην ηγεσία αλλά ο πόλεμος ήταν άγριος. Συνεπώς η κύρια πλευρά είναι η ταξική και πρέπει να δώσουμε βάρος στην ταξική πάλη και στην ταξική ιδεολογία. Υπάρχουν και κάποιοι που απαιτούν ένα αποκλειστικά γυναικείο κράτος. Είναι μια ακραία θέση. Εμείς ζητάμε μια ισότιμη κοινωνία όπου οι γυναίκες και οι άνδρες είναι ίσοι. Αν δεν αγωνιστούν από κοινού και οι άνδρες και οι γυναίκες γι’ αυτή τη νέα κοινωνία, η γυναικεία χειραφέτηση δεν είναι εφικτή. Το Νεπάλ είναι μισοφεουδαρχική, μισοκαπιταλιστική χώρα και οι γυναίκες έχουν μείνει πολύ πίσω από τους άνδρες. Στις καπιταλιστικές χώρες οι γυναίκες είναι πιο προχωρημένες μέσα στην κοινωνία. Αλλά το να δημιουργηθεί ένα κράτος χωρίς άνδρες είναι λάθος. Εδώ στο Νεπάλ έχουμε αγωνιστεί πλάι πλάι με τους άνδρες για τη γυναικεία απελευθέρωση. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο μας.

Ερ.: Πώς διεξάγει το ΕΚΚΝ(Μ) την πάλη των δύο γραμμών αυτή την περίοδο, όπως οι γραμμές του σ. Πρατσάντα και του σ. Κίραν;
Απ.: Σε κάθε κομμουνιστικό κόμμα η πάλη των δύο γραμμών είναι απαραίτητη, αυτή ενεργοποιεί και πάει το κόμμα μπροστά. Και στο κόμμα μας, η πάλη των δύο γραμμών είναι κάτι φυσικό. Υπήρξε και στο παρελθόν και υπάρχει και σήμερα. Αλλά αυτή η πάλη διεξάγεται με έναν πολύ υγιή τρόπο, φιλικό και εγκάρδιο. Κάθε ιδέα και κάθε γραμμή είναι πάντοτε καλοδεχούμενη. Στο πλαίσιο του κόμματός μας είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ανησυχούν ιδιαίτερα για το πώς θα ολοκληρωθεί η νεπαλέζικη επανάσταση. Έτσι ακόμη και αν υπάρχουν διάφορες γραμμές, ιδιαίτερα στο ζήτημα της τακτικής, όλες αυτές οι γραμμές στοχεύουν στην ολοκλήρωση της νεπαλέζικης επανάστασης. Στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή χειριστήκαμε την πάλη των δύο γραμμών καλά. Τώρα αυτή η πάλη έχει τελειώσει αλλά σίγουρα κάποια άλλη θα εμφανιστεί. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να πούμε ότι τελειώσαμε αυτή τη σύσκεψη πιο ενωμένοι από πριν και ότι προχωράμε μπροστά με μεγάλη αποφασιστικότητα πως θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την επανάσταση στο Νεπάλ. Τώρα πια δεν υπάρχει γραμμή Πρατσάντα ή Κίραν, στο μέλλον μπορεί να ξαναεμφανιστούν, αλλά τώρα έχουμε ενότητα.

Ερ.: Έχετε κάποιο μήνυμα για τους συντρόφους σε όλον τον κόσμο που παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη νεπαλέζικη επανάσταση;
Απ.: Στον λαό από τις καταπιεσμένες κοινότητες σε όλον τον κόσμο θα ήθελα να πω ότι η νεπαλέζικη επανάσταση είναι τμήμα της παγκόσμιας επανάστασης. Έτσι, αν ολοκληρώσουμε την επανάσταση εδώ, θα είναι ένα κατόρθωμα για όλον τον κόσμο. Θα βοηθήσει και την παγκόσμια επανάσταση. Μέχρι τώρα η στήριξη για την επανάστασή μας ήταν πολύ σημαντική και είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό. Θα θέλαμε να κάνουμε έκκληση στους λαούς να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τους Νεπαλέζους επαναστάτες για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την επανάσταση. Στο τέλος θα ήθελα να εκφράσω την προσωπική μου ευγνωμοσύνη αλλά και εκ μέρους του Παννεπαλέζικου Συνδέσμου Γυναικών (Επαναστατικού) στους λαούς όλου του κόσμου που μας εμπνέουν, μας ενθαρρύνουν και στηρίζουν τον αγώνα μας εδώ.